UPDATE CORONA VIRUS

Beste Patiënt,

Vanaf maandag 11 mei start ik  de praktijk weer beperkt op, dit uiteraard met inachtneming van alle COVID-19 richtlijnen.

COVID-19 heeft een grote impact op mijn praktijk en op de patiënten. Daarom ben ik  genoodzaakt vanuit de overheid om een aantal maatregelen te nemen:

  • Ik mag enkel patiënten met een noodzakelijke en dringende kinesitherapeutische borgnood behandelen. Concreet zijn dit de chronische patiënten, patiënten met respiratoire en neurologische aandoeningen en postoperatieve revalidaties. Alle andere behandelingen moet ik uitstellen tot de COVID-19 maatregelen versoepelen. Als therapeut beschik ik  over de nodige competenties om in te schatten of een behandeling al dan niet noodzakelijk is.
  • Verder zal ik  tijdens de behandelingen een aantal voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Concreet: 

  • Er mag maar 1 patiënt en 1 therapeut in de praktijk aanwezig zijn. Patiënten komen dan ook alleen naar hun afspraak.
  • Patiënten die ziek zijn of in contact gekomen zijn met besmette gezins-, familieleden of vrienden komen NIET naar de praktijk.
  • Wees niet te vroeg om de wachttijd in de wachtzaal te beperken. Ik houd mij aan de afgesproken tijden en zal na elke behandeling de tafels volledig ontsmetten.
  • Handen worden ontsmet zowel bij het binnenkomen als bij het buitengaan.
  • Breng zelf een handdoek mee om op de tafels te leggen.
  • Patiënten zetten in de praktijk liefst een mondmasker op. Ik als therapeut zal ook een mondmasker en beschermende kledij dragen.
  • Betalingen gebeuren enkel nog via overschrijving of via payconiq.

Als iedereen hier begripvol mee omgaat, dan is het mogelijk om zowel voor de patiënt als voor de therapeut een behandeling aan te bieden in een veilige omgeving.

Ik dank  jullie dan ook voor de medewerking.

Stay safe,

Groetjes,

Sandra